Blaupraet is het blad van docenten,
leerlingen en ouders van College Blaucapel
1992-1993

Blaupraet nr 04
Blaupraet nr 03
Blaupraet nr 02
Blaupraet nr 01