Blaudruk is het blad van docenten,
leerlingen en ouders van College Blaucapel
1996-1997

Blaudruk nr 04
Blaudruk nr 03
Blaudruk nr 02
Blaudruk nr 01